Tìm kiếm

Vườn quốc gia Cúc Phương

Người đăng: Hoàng Đức Thọ - 31/03/2020

Rừng quốc gia Cúc Phương là khu sinh thái lớn của Việt Nam, có diện tích 22200ha trong đó 3/4 là núi đá vôi. Cúc Phương có 71 loài thú và rất nhiều các loài chim và bò sát khác. Tại đây đang chăn nuôi rất nhiều các loại thú quý hiểm của Việt Nam.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: