Tìm kiếm

Giới thiệu

Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình được thành lập năm 2019. Trung tâm được xây dựng tại thị trấn Thiên tôn - Huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình, với diện tích đất là: 10.000 m2 , có chức năng tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng người có công với cách mạng và thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm được xây dựng với 48 phòng nghỉ với trang thiết bị đầy đủ phục vụ công tác điều dưỡng, các phòng chuyên môn, 01 nhà ăn với sức chứa 200 chỗ ngồi phục vụ công tác ăn uống cho Người có công, 01 hội trường với sức chứa 300 chỗ ngồi phục vụ tổ chức các hội nghị, xung quanh là khuôn viên cây xanh.  

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có 03 phòng chức năng: Phòng Quản lý, chăm sóc đối tượng; phòng Y tế, chăm sóc sức khỏe; phòng Hành chính – Tổ chức. Hiện nay tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm là 25 người, bao gồm Ban giám đốc, y sỹ, cử nhân công tác xã hội, văn hoá xã hội, công nghệ thông tin, nhân viên nhà ăn, buồng phòng, nhân viên điện nước…

(tại đây)