Tìm kiếm

Đại hội chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Người đăng: Hoàng Đức Thọ - 28/06/2022

          Thực hiện Kế Hoạch số 105-KH/ĐU ngày 29/04/2022 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Đại hộ các Chi bộ trực thuộc Sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 27/06/2022 tại Hội trường tầng 2 Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình. Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

          Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyến – Phó Bí thư, Phó Giám Đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Đảng viên, Chuyên viên Văn phòng Sở cùng đồng chí Bí thư chi bộ và các đảng viên, quần chúng ưu tú của chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Ninh Bình tới dự đông đủ.

Các đồng chí đảng viên chúc mừng Chi ủy Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công nhiệm kỳ 2022 - 2025

          Đại hội chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Hoàng Đức Thọ - Bí Thư Chi bộ - Giám Đốc Trung tâm đã tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia Đại hội.

Đồng chí Hoàng Đức Thọ - Bí Thư Chi bộ - Giám Đốc Trung tâm đã tiến hành khai mạc Đại hội

         Sau đó Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu – Đảng viên Chi bộ thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu  trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025

          Đại hội cũng đã được nghe 02 tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ về "Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ Chi bộ" và tham luận ''Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ đố với công tác đoàn và thanh niên''.

Đồng chí Trần Quang Ninh - phó phòng phụ trách phòng Chăm sóc đối tượng trình bày tham luận

Đồng chí Đinh Trọng Nghĩa - Thay mặt Đoàn Thanh niên Trung tâm trình bày tham luận

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến– Phó Bí thư, Phó Giám Đốc Sở biểu dương các thành tích mà chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến– Phó Bí thư, Phó Giám Đốc Sở phát biểu chỉ đạo

          Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Chi ủy Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công nhiệm kỳ 2022 - 2025 và giới thiệu Ban bầu cử để tiến hành các thủ tục bầu Chi ủy Chi bộ và chức danh Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu cử: Đồng chí Hoàng Đức Thọ đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Nguyễn Chí Chung giữ chức phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thu giữ chức ủy viên Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Hoàng Đức Thọ được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Điều dưỡng Người có công nhiệm kỳ 2022 – 2025

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: